Jeg har altid ret!

Denne webside er fuldt ud kompatibel med HTML 4.01 Strict-specifikationen. Kontrollér selv kildekoden.

Følgende er eksempler på ikke-obligatoriske tags:

Tag Beskrivelse
  • <html>
  • </html>
Indkapsling af resten af HTML-strukturen. Er implicit efter DOCTYPE og slutning af dokument.
  • <head>
  • </head>
HTML-dokumentets definitioner. Er implicit mellem <html> og <body>.
  • <body>
  • </body>
HTML-dokumentets indhold. Er implicit mellem </html> og det første element der kun kan være i <body>.
</p> Tekstafsnit afsluttes implicit af begyndelsen på et nyt element på blokniveau.

Hvis du har ovenstående tags i din kildekode, er din kode verbose.